Sobota, 28 listopada 2015, data aktualizacji serwisu: 27.11.2015 o godzinie 16:53
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Menu przedmiotowe
bip.gov.pl
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
845.220 osób

Status prawny lub forma prawna

Data publikacji : 17.07.2003

 
Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
 
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 
Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.
 
Podstawowymi aktami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem i kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej są: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej t.j. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zm. ), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.). 
 
 
Status prawny
 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest państwową jednostką budżetową.
 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, będącego centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej:
 
Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zakresie wykonywania przez nią zadań jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
Szkołami Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Poznaniu,
Szkołą Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie, w zakresie wykonywania przez nie zadań jednostki ochrony przeciwpożarowej,
Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest przełożonym strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej.
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kontroluje działania organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
 
Data publikacji : 17.07.2003

Data modyfikacji : 06.05.2009
Autor : Leszek Piekarski
Opublikowane przez : Leszek Piekarski
Gabinet Komendanta Głównego PSP
Statystyka strony: 41077 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC